Thursday, 21 November 2013

Gesto i kolorowo

Dense and colourful


Jak to jest z tą gęstością cieczy? Co jest najcięższe a co najlżejsze?
Jaki jest efekt nalewania cieczy po ściance a jaki wstrzykiwania do środka (lewa probówka ;)?
Które ciecze mają najbardziej zbliżoną gęstość? Czym jest emulsja?
Bardzo lubimy eksperymenty. Szczególnie jeśli można coś poprzelewać i pobawić się kolorami. Zapału wystarczyło mi na dobre kilka dni!

How does density of liquids work? What is heaviest and what is lightest?
What happens when we pour the liquid on the wall, and what if we squirt it into the middle (left lest tube)?
Which liquids have similar density? And what is emulsion?
We really like experimenting. Especially if they involve pouring things and playing with colours :) I had enough enthusiasm for a good few days of trying and retrying!PRZYGOTOWANIE EKSPERYMENTU / EXPERIMENT PREPARATION

Przygotowuję różne ciecze / Getting different liquids ready

 
 
 

Water, olive oil, soap, golden syrup, spirit and milk.

***

EXPERIMENT

Pełne skupienie / Absolute concentration

 
 
 
 
 

***

PODSUMOWANIE / WRAP UP

Podpisujemy zaobserwowaną "kolejność" gęstości cieczy
We mark the observed order of density
 
 

Potem było jeszcze wrzucanie do probówek różnych przedmiotów i obserwowanie, że na ten przykład spinacz opada na dno, za to ziarenko soczewicy zatrzymuje się w środku probówki, a ryż pływa gdzieś nad nim. 

After that we were dropping things into the testing tubes to discover that some of things fall to the bottom (staple), some float in the middle (lentil grain) and some float close to the surface (grain of rice).

***

A tu wersja nie nasza, za to idealna ;) / And here the perfect version (not ours):

Lubię czasem...

Sometimes I like...

Lubię czasem pośmigać ze szmatą... Ktoś w końcu musi... ;)
Sometimes I like a good ride on a rag... Someone has to do it... ;)

 
 
 
Tak mnie mama zastała pewnego popołudnia. Nie żeby codziennie, co to to nie. Ale się zdarzyło. Zobaczyłam brudny stół, poszłam po zestaw do szorowania, napełniłam michę wodą i poleciałam z koksem ;)

This is how Mummy found me one afternoon. Not everyday, no no... But it did happen once. I found a dirty table, got a scrubbing set, filled the bowl with water and off I went :)

A na koniec machnęłam zupę z dyni. A co się dziwisz? :)
And then a pumpkin soup for dinner.

Chorujemy...

Sick leave...
Cudne układanki papierowe z Babcią Daną.
Wonderful paper puzzle pictures with and by Babcia Dana.

Jessienne układanki z Mamą.
Autamny puzzle pictures with Mummy

Wycinanki (zaznaczę, że pod sukienką jest bielizna ;))
Cut-outs (just a mention that there is underwear under the dress ;))

Malowanki
Painting