Sunday, 7 April 2013

Strachy na lachy

Very scary


Mówią, że jak człowiekowi rośnie niezależność to zwykle pojawiają się też różnorakie lęki i strachy. U nas z całą pewnością niezależność rośnie. I właśnie po raz pierwszy pojawiły się strachy na lachy. Samodzielne wyjście do toalety u babci stało się niemożliwe, ponieważ...
 H: ... Mamo czy ty wiesz dlaczego ja sie boję tu być sama? Bo tutaj mi się tak marzy, że są potworki... I wieeeeelkie pająki. Takie wielkie pająki, że mogą nawet zjeść 10-LATKA!! I oczywiście 4-latka też!!!

H: A czy wiesz dlaczego ja się boję sama umyć ręce? Bo tutaj, z tej dziury mogą wyjść robaki. I wiesz co one mają? PISTOLETY! (???) I one mogą mnie zastrze... (strach dokończyć zdanie...)

H: Mamo, czy ty wiesz co mi się jeszcze marzy że jest w tej łazience? Taka wielka STRASZNA żaba. Jak z Calineczki. I wiesz co ona do mnie mówi ta żaba?
M: Czy ta żaba naprawdę do ciebie mówi Haniu?
H: Nie... Tak tylko w tym moim marzeniu. Ona mówi mi, że przyjdą do mnie różne straszne postaci, jeszcze gorsze niż ta żaba. I ona mi tak kłamie, żeby ja się bałam.

Stawiamy więc nieporadnie czoła strachom nalachom. Rozmawiamy o strachu, o odkrywaniu nowych rzeczy i lęku, które temu towarzyszy. O strachach mamy i taty i o tym jak sobie radzić. I próbujemy... Dziś pierwsze samodzielne wyjście do toalety za nami i wołanie Mamy jak już się w łazience będzie. Potem drugie wyjście i zawołanie Mamy po policzeniu do 10, potem do 20... 

They say that when independence is growing, demons and fears raise their heads. In our case independence is definitely on the rise and so for the first time we are also dealing with the Very Scary. Unassisted trip to the toilet at granny's house became impossible, because...

H: ... Mummy, did you know why I don't want to be here all by myself? Because I have this dream ("I'm imagining" that is) that there are monsters here! And huuuuggggeee spiders. Spiders so big that they could even eat a 10-year old!!! And surely a 4-year old!!!

H: Mummy, did you know why I'm frightened to wash my hands? Because here, from this plug, there will be worms coming out. And do you know what these worms will hold? GUNS! (??) And they could even shoot me!

H: Mummy did you know what I'm dreaming about that is in this bathroom? A huge and HORRIBLE toad. Like from the Thumbelina. And do you know what this toad is saying to me?
M: Hannah, is this toad really speaking to you?
H: No... Just in my dreams... But she's telling me that there will be even horribler creatures coming than the toad. And she's lying this to me so that I am scared.

Na rysunkach także pojawiły się Strachy na lachy. Mamy postać Samo Zuo (po lewej). Mamy "strzelbę Mamo, strzelbę".
On the drawings we can also observe the Very Scary. We have the Resident Evil on the left. We also have "a gun Mummy, a gun".

***
Mamy również Serce Obraniacza z setką rąk, którymi odciąga atakujące ludzi potwory. A ręce ma również na nogach, żeby móc potwory odciągać także od małych dzieci...
We also have the Protector Heart with a hundred hands used for pulling away monsters attacking people. He also has the hands on the legs, so that he can pull off monsters of little children.
Tuesday, 2 April 2013

Irlandia

Irish break