Thursday, 10 January 2013

Śnić...

To dream...


H: Mamo, śnił mi się dzisiaj orzeł, który gonił grupę dzieci!

H: Mummy, I had a dream of an eagle, chasing a group of children!

No comments:

Post a Comment