Monday, 21 January 2013

Czerwony balwan

Red snowman

H: Mamo, czy ty wiesz co mi się śniło?! Że zrobiliśmy bałwana. A potem ja przez taką dziurkę w oknie strzeliłam na niego sztuczne ognie! I on się zrobił cały taki piękny kolorowy!

Chwila dumania nad sposobem i za chwilę Tata z Hanią zrobiwszy bałwana opryskali go kolorową wodą ze spryskiwacza. Było prawie jak we śnie. Choć prawie, jak widać, robi tutaj różnicę... ;-)
Może dziś dopsikamy na zielono?


H: Mummy did you know what dream I had?! That we made a snowman. And then, through a hole in the window, I shot out some fireworks at it! And the snowman went all beautifully colourful!

A little bit of working out the way, and a moment later Daddy and Hannah, after having built a snowman, were spraying it with coloured water. It was almost like a dream. And the word "almost" does make a difference in this case, as seen above ;-)
Maybe we'll add some green sprinkle today?

No comments:

Post a Comment