Tuesday, 29 May 2012

About what really matters

O tym, co naprawdę ma znaczenie

We're reading a story of the goose that laid golden eggs:
M: "(...) Tom and Elena were getting greedier and greedier"
H: What is "greedier" Mummy?
M: Greed is when someone wants more and more and more of things that they probably don't need... More stuff, more toys, more and more food...
H: Mhmm... I think they wanted more and more money...
M: 8-O... Yes, I think they did. Being greedy is no good. Money is not so important.
H: No, it's not so important...
M: What is important Hannah?
H: ... ... ... trees... ... ... ... and mummies... and daddies... and children... And babcia.


Czytamy angielską książeczkę o gęsi co znosiła złote jajka: 
M: "(...) Tom i Elena robili się coraz bardziej chciwi"
H: Mamo, a co to znaczy "chciwi"?
M: Chciwość jest wtedy, gdy ktoś chce więcej i więcej i więcej rzeczy, których prawdpodobnie nie potrzebuje. Więcej i więcej wszystkiego, zabawek, jedzenia...
H: Mhm... Ja myślę, że oni chcieli więcej i więcej pieniędzy!
M: 8-O... Tak, też myślę, że chcieli więcej i więcej pieniędzy. Chciwość nie jest dobra. Pieniądze przecież nie są takie ważne.
H: Tak, nie są takie ważne pieniądze.
M: A co jest ważne Hannah?
H: ... ... ... ... drzewa... ... ... ... i mamusie... i tatusiowie... i dzieci. ... ... I babcia.

Monday, 21 May 2012

Polite chit chat

Uprzejme pogawędki...

I chat with Granny:
G: Come on Hannah, let's go for a walk.
H: No. I'm staying at home.
G: OK. So you stay at home and I'm going for a walk.
H: What?? And who is going to look after me?
G: Mmmm, don't know, maybe Red Paw (a fluffy animal that is)?
H: Red Paw?? How? It's a toy!
G: Well, you know... It can pretend-look after you.
H: Well, maybe you can pretend-go for a walk instead?
Rozmawiam sobie z Babcią:
B: Hannah, chodź na spacer
H: Nie. Zostaję w domu
B: Dobra, to ty zostań w domu, a ja idę na spacer
H: Jak to??? A kto się będzie mną opiekował?!
B: Mmmm... Może Czerwona Łapa (taki zwierzak pluszowy to jest)?
H: Jak to Czerwona Łapa?? Przecież to jest zabawka!
B: No... Normalnie. Będzie się tobą opiekować na niby.
H: To może ty sobie idź na spacer na niby!