Wednesday, 28 November 2012

Ile, ile?

How much? How many?Ile ty masz lat? A ile ma Tata? To Tato jest starszy? A ile ma Babcia? A ile ma Kasia? A ty zawsze będziesz starsza ode mnie tak? A ja będę starsza od Wiktorii?
Po kolejnym pytaniu - Mama wydobyła zakurzony zestaw do przeliczania wieku członków rodziny :) Na zestaw składają się: zdjęcia, podpisy ile kto ma lat (albo w formie karteczek, które Mama układa odpowiednio, albo po prostu w formie zapisu na odwrocie) oraz złoty materiał do przeliczania + ewentualne akcesoria dodatkowe. I kombinujemy :)
1. Układamy ze złotych perełek wiek każdej z osób - ćwicząc przeliczanie, czytanie liczb, kojarzenie ilości z zapisami.
2. Zastanawiamy się kto ma więcej kto ma mniej
3. Sprawdzamy ile lat ma nasza rodzina w sumie, tworząc złotą górę perełek i później porządkując je (wymiany jedności na dziesiątki, dziesiątki na setki itd.) - mamy wszyscy wspólnie grubo ponad 300 lat!
4. Gramy "w króla"* i układamy członków rodziny od najstarszego do najmłodszego - przy okazji ćwiczymy rozróżnianie kto ma więcej a kto mniej.
5. A na koniec rozmawiamy i rozmawiamy o nadchodzących urodzinach... Ach...

How old are you? How old is Daddy? Is Daddy older then? And Babcia, how old is she? How about Kasia? Will you always be older than me? And me older than Wiktoria?
After one of such questions Mummy got a dusted set for family age calculations out ;) The set consists of: photos, captions with age of all the family members (either on separate pieces of paper or just marked on the back of each photo) and golden beads material + some other accessories as needed. And we started freestyling ;)
1. We match each family member with their age formed with golden beads - practising counting, reading numbers and associating numbers with quantities
2. We discuss who's older and who's younger
3. We check how old is our whole family - seems we are well over 300 years old! To do that we pile up all the used golden beads, then we sort them and exchange them (units into tens, tens into hundrends etc) to finally see the sum.
4. We play a "king game"** and sort the family members from the oldest to the yougest - practicing the "more" and "less" in the same time.
5. And finally, we excitedly discuss the upcoming birthday... Aaawww...

 
Układam wiek ze złotych perełek zgodnie ze wskazówką na odwrocie zdjęcia.I build the age with golden beads, in accordance with the description on the back.

***


Sumuję wiek całorodzinny, wymieniam jedności na dziesiątki a dziesiątki na setki, podpisuję liczbę.
I'm summing up the family age, exchanging units into tens and tens into hundreds, then I "sign" it.

***
Szukam Króla. Najpierw porównuję Tatę do rządku powyżej, potem Mamę.
Looking for the King. First I'm comparing Daddy to the row above, then Mummy.
  ***
Oto Królowa :) - najbliższa rodzina od najstarsego do najmłodszego
Here is the Queen :) - the immediate family from the oldest to the youngest.


* Gra w króla - w metodzie Montessori - uniwersalna zabawa służąca porządkowaniu kilku przedmiotów pod względem jakiejś cechy - od najgłośniejszego do najcichszego, od najgładszego do najbardziej szorstkiego, od najniższego (dźwięku) do najwyższego, u nas - od najstarszego do najmłodszego członka rodziny. Przedmioty ustawia się w rządku i wybiera się jeden z nich (kontrolny - zwany królem), po czym po kolei porównuje się go do pozostałych, jeden za drugim. Jak trafi się na przedmiot, który ma wyższe natężenie cechy niż przedmiot "kontrolny" - czyli na przykład na członka rodziny, który ma więcej lat - nastepuje zamiana miejsc. Dotychczasowy "król" staje w rządku, a na jego miejsce trafia starszy członek rodziny-nowy król i kontynuuje się porównywanie do końca rządku. Jeśli nie znalazł się nikt starszy od "króla" - to ustawia się go na pierwszym miejscu nowego rzędu - jest to najstarszy członek rodziny. Następnie bierze się następną osobę-króla i ponownie porównuje do każdego w rządku sprawdzając, czy znajdzie się ktoś starszy. Jeśli tak - to ponownie następuje zamiana miejscami itd., aż do ustawienia nowego rządka według właściwej kolejności.

** A king game - in Montessori method - a universal play used for sorting a few objects along a certain parameter - from the loudest to the quietest, from the smoothest to the roughest, from the lowest (pitch) to the highest, or as in our case - from the oldest to the youngest family member. You place the objects in a row and pick one of them - the king (a control object) and then compare it to the other ones, one by one. When you find an object with higher intensity of the parameter - in our case - a family member older than "the king" - they swap places. You take the older family member and make it a new king and place the old king back in the row. Then you continue the comparisons down the row, swapping places every time you find an older family member than the current king. When the row is finished - you are holding the actual king - the oldest family member and you can place them on the top of the new hierarchy. Then you start the comparisons with the remaining objects in a row in the same manner - picking a new king and comparing it down the road.1 comment:

  1. Świetny pomysł. Będę musiała zrobić Młodemu, gdyż ilość lat poszczególnych członków rodziny jest u nas na topie. Tylko rozmawiamy, kto ma więcej, kto ma mniej, a zabawa w króla bardzo urozmaici nam tę zabawę. Dzięki

    ReplyDelete