Wednesday, 15 August 2012

Ontology for the little ones ;)

Ontologia dla najmłodszych ;)

H: Mummy did you know... Every life is different...
M: ???
H: For example a flower grew out of the soil and I was born. And you were born too.
H: And a strawberry has to be watered for example. And a person doesn't have to be.
H: And a strawberry for example has pips all over it. Not like the other ones. Those which have pips inside. Every life is different...

***

At dinner time we're talking about eating chicken. And pig. And how it is in this world with the eating of things.
M: But you know Hannah, there are people who do not eat meat.
H: Mhmm... Yes mummy. And you know, there are also people who don't jump in puddles!
 

*** 

H: Mamo... Wiesz, każde życie jest inne...
M: ???
H: Na przykład kwiatek urosnął z ziemi, a ja się urodziłam... I ty się urodziłaś.
H: A truskawkę trzeba podlewać na przykład, a człowieka nie trzeba.
H: I truskawka ma na przykład pestki na wierzchu. A nie tak jak te inne. Co mają pestki w środku. Bo każde życie jest inne, wiesz?***

Przy obiedzie rozmawiamy o jedzeniu kurczaka. I świnki. I jak to na świecie z tym jedzeniem jest.
M: Ale wiesz Hannah, są też takie osoby, które nie jedzą mięsa.
H: Mhmmm... Tak mamo. A wiesz. Są też takie osoby, które nie skaczą w kałużach!

2 comments:

  1. Czy aby na pewno są takie osoby, które nie skaczą??? :)

    ReplyDelete
  2. zdumiewające prawda? :))
    Może to te same dzieci, które nie mogą się polać zupą albo chodzić na czworakach w ogrodzie, ze względu na białe rajstopy...?

    ReplyDelete