Tuesday, 19 June 2012

Outburst of forms and colours

Eksplozja form i kolorówMy fascination with colours and with drawing is growing. It started around Easter time with egg colouring and painting, to keep unfolding in the following weeks. I mix colours, learn how to make new colours with prisms, draw and colour more and more detail every day. Not so long ago I used to draw mainly  cute head-bodies with thread-like limbs, but now, ladies and gentlemen - I know my detail! I add bellybuttons, tummies, bums, little leaves of the flowers, butterflies and... ticks in the grass... ;) In the preschool I chose to spend most of my work time with metal insets (tracing, shading, colouring) and with Marysia. Couldn't say for sure which one of the two - Marysia or insets, is more important :)


Moja fascynacja kolorami i rysowaniem rośnie. Zaczęło się gdzieś w okolicy Wielkanocy przy farbowaniu i malowaniu pisanek, potem już było z górki. Mieszam kolory, uczę się jak tworzyć kolory oglądając i mieszając kolorowe filtry i wodę, rysuję, cieniuję i koloruję, dodając coraz więcej detali. Nie tak dawno rysowałam głównie urocze głowo-ludy z niteczkowatymi kończynami. Za to dziś, panie i panowie - wiem co to szczegół! Dorysowuję pępki, brzuchy, pupy, małe listeczki kwiatkom, motylki oraz... kleszcze w trawie... ;) W przedszkolu spędzam czas pracy własnej  głównie przy metalowych ramkach (obrysowując, cieniując, kolorując) razem z Marysią, przy czym nie jestem pewna które z tych dwóch - ramki czy Marysia, jest w tej kombinacji ważniejsze :)

A home set for mixing primary colours.
"Mummy, do you know that when in the preschool I mixed black water with light blue, it came out GREY?! It's like magic!"

Domowy zestaw do mieszania kolorów podstawowych.
"Mamo, czy ty wiesz, że jak w przedszkolu wymieszałam czarną wodę z błękitną, to wyszedł SZARY?!
To jest magiczne!"

***
A change in the last few months..
On the right - invisible layers - first a tummy with a belly button and some other atributes - then a blouse being put on to cover the belly ;-)

Zmiana w ostatnich kilku miesiącach...
Po prawej - niewidoczne już warstwy- najpierw był brzuch, pępek i różne inne atrybuty, potem dorysowana bluzeczka w celu ubrania brzucha  ;-)


***
Thunderstorm
Burza
Mummy wearing earrings
Mama w kolczykach
 
Meadow impressions ;)
Impresja na temat łąki ;)

Hannah and Daddy drawing Formula 1
Hannah z Tatą rysują Formułę 1

Hannah portraiting Miss Hello Kitty on a stick
Hannah portretuje pannę Hello Kitty na patyku

A perseptive observer will spot, among the other: an apple tree with roots, aboundance of ticks in the grass and ladybird eggs on the leaf (the leaf drawn by an adult hand of Ania K) - or was is a caterpillar?

Spostrzegawczy obserwator zauważy między innymi: jabłonkę z korzeniami, bogactwo kleszczy w trawie oraz jajka biedronki na liściu (liść dorosłą ręką Ani K rysowany). A może to była gąsienica?

No comments:

Post a Comment