Wednesday, 27 June 2012

Daddy's Day

Na Dzień Taty

"Mummy, you know what? Daddy and I are friends"
 "A wiesz co Mamo? Tato i ja jesteśmy koleżankami i kolegami"

We love to cook together. Daddy and I making strawberry pudding.
Lubimy bardzo razem gotować. Tata i ja przygotowujemy truskawkowy deser.

***
Daddy and I making pancakes.
Tata, ja i naleśniki.

***

Daddy's great with stories. He is the  author of the hit of hits: the story of Mr. Starfish and Number Two and their dinner time adventures. Falling off glasses, hurting limbs, calling nurses and generally being naughty.

Tata super opowiada historie. Jest autorem hitu nad hitami - opowieści o Panu Rozgwieździe i Liczbie Dwa oraz o ich przygodach obiadowych. O spadaniu ze szklanek, o wpadaniu sobie na głowę, obolałych nogach, wzywaniu pielęgniarki i generalnie o łobuzowaniu na całego.

***Playing mummies and daddies.
Bawimy się w mamę i tatę.

***
Daddy and I building a rocket. Great toy and even greater hiding place when I need to space out. I crawl in, lock the door and meditate the Universe...

Budujemy z Tatą rakietę. Super zabawka, a jeszcze lepsze miejsce odosobnienia, kiedy potrzebuję się odłączyć od towarzystwa. Włażę do środka, zatrzaskuję drzwiczki i medytuję o kosmosie...

***


Making of a volcano. It waited on the top shelf for 6 months as I was too fightened to even look at it. I eventually agreed to make it, but only after a solemn promise that NOTHING is going to be bubbling out of it, don't care if the lava is real or pretend!

Robimy razem wulkan. Czekał na mnie na górnej  półce przez 6 miesięczy, gdyż bałam się go tak strasznie, że nawet spojrzeć nie chciałam. W końcu dałam się namówić, ale pod warunkiem, że NIC w nim ani z niego nie będzie bulgotać. Lawa prawdziwa czy udawana - nie ma takiej opcji!


***
Learning about the facts of life. Gosh, so much stuff inside...
Zabawy z Tatą w Było sobie życie
... and so much more Daddy! Hootie the Owl, swimming, toes tickling, holding upside down, pretending to be an aeroplane with a glider flying up the stairs, singing in the car, picking flowers for Mummy, cycling together for my chocolate icecream, fixing things and generally having a ball together. Daddy :*

... i tyle jeszcze innych rzeczy, Tato! Sówka Hootie, pływanie na basenie, łaskotanie, trzymanie do góry nogami, udawanie, że się jest samolotem z szybowcem, które lecą po schodach na górę, śpiewanie w samochodzie, zbieranie kwiatków dla Mamy, wspólna jazda na rowerze na lody czekoladowe, naprawianie rzeczy i ogólnie rzecz biorąc - zabawa na całego. Tato :*

No comments:

Post a Comment