Tuesday, 29 May 2012

About what really matters

O tym, co naprawdę ma znaczenie

We're reading a story of the goose that laid golden eggs:
M: "(...) Tom and Elena were getting greedier and greedier"
H: What is "greedier" Mummy?
M: Greed is when someone wants more and more and more of things that they probably don't need... More stuff, more toys, more and more food...
H: Mhmm... I think they wanted more and more money...
M: 8-O... Yes, I think they did. Being greedy is no good. Money is not so important.
H: No, it's not so important...
M: What is important Hannah?
H: ... ... ... trees... ... ... ... and mummies... and daddies... and children... And babcia.


Czytamy angielską książeczkę o gęsi co znosiła złote jajka: 
M: "(...) Tom i Elena robili się coraz bardziej chciwi"
H: Mamo, a co to znaczy "chciwi"?
M: Chciwość jest wtedy, gdy ktoś chce więcej i więcej i więcej rzeczy, których prawdpodobnie nie potrzebuje. Więcej i więcej wszystkiego, zabawek, jedzenia...
H: Mhm... Ja myślę, że oni chcieli więcej i więcej pieniędzy!
M: 8-O... Tak, też myślę, że chcieli więcej i więcej pieniędzy. Chciwość nie jest dobra. Pieniądze przecież nie są takie ważne.
H: Tak, nie są takie ważne pieniądze.
M: A co jest ważne Hannah?
H: ... ... ... ... drzewa... ... ... ... i mamusie... i tatusiowie... i dzieci. ... ... I babcia.

No comments:

Post a Comment