Friday, 16 March 2012

1, 2, 3

H.'s counting (in Polish):
H: twelve, thirteen, fourteen, fifteen (...) eighteen, nineteen, ZEROTEEN!


H. liczy:
H: dwanaście, trzynaście, czternaście (...) osiemnaście, dziewiętnaście, ZERONAŚCIE!

***

Can't help it, I HAVE TO count. I count and recount with no end. Quite smoothly to 20, way ahead of Mummy's expectations. It seems that after crossing a 10-barrier - I'm recognising teens this week as well (in Polish, in English - still practicing 1-10 recognition). Mummy didn't get the math material on time ;-)
I "force" to be taught: "And 1 and 3 is what?", "Mummy, I can see 4 and 0 (on the speed sign). How much is that? Forty? How do you count forty?".
Golden bead material is on the way. 2-3 weeks late, it seems ;)

Nie ma co, chce mi się liczyć. Zliczam i przeliczam bez końca. Śmigam do 20, wybiegam Mamie przed szereg i wygląda na to, że przekroczywszy próg dziesiątki od tego tygodnia rozpoznaję nastki. Mama nie zdążyła z materiałem z matmy ;-)
"Wymuszam" wyjaśnienia: "A 1 i 3 to co to jest?", "Mamo, widzę 4 i 0 (na znaku drogowym). Ile to jest? Czterdzieści? A jak się liczy czterdzieści?"
Złoty materiał w drodze, wygląda na to, że 2-3 tygodnie spóźniony ;) 

Marking the right number with clothes pegs. Pincer grip practice + number recognition. Control of error - with a mark on the back side in the correct place - a child can check if they did the job correctly.
Zaznaczanie klamerką właściwej liczby bałwanków. Ćwiczymy chwyt pęsetowy klamerki i rozpoznawanie liczb. Kontrola błędu dzięki zaznaczeniom z tyłu odpowiedniego miejsca. Dziecko może samo sprawdzić czy dobrze wykonało zadanie.

2 comments:

  1. zeronaście! Ekstra - to się nazywa piękny umysł!:)

    ReplyDelete
  2. Tak, to prawda. Nie przestaje mnie to zadziwiać co się w tych głowinach kotłuje i pięknie tworzy :)

    ReplyDelete