Saturday, 30 July 2011

Chit-chat collection

Pogawędki - zestawienie


M: Hannah, you've used unerasable marker on your drawing board. We can't clean it now. You'll have your board all smudgy now.
H:... That's life. Mummy.

D: Hannah, who's the best daddy in the world?
H: Mummy!

Hannah and Daddy cycling.
D (looking at Hannah with admiration): Good girl Hannah!
H (looking at Daddy with admiration): Good girl Daddy!

Daddy opening a new soap. Hannah having a sniff.
H: mmmmmmmm...
D: Do you like this smell? What does it smell of?
H: ... elephants! And giraffes!

Tilly the dog sat on H's little train.
H: Oh dear, oh dear! Granny Shirley, yook! Oh dear oh dear. Tilly! Buzz off!!!

H: Mummy, do you know the song about ”Hard”?
M: No. And do you?
H: Yeap. “Haaaard, haaard, soooooft, soooooft...”

Mummy having a stormy discussion with an arrogant @#$% Mr. Courier Person.
Hannah, climbing on Mummy’s lap and looking Mr. @#$%^ straight in the eye:
H: Hannah’s worrying about Mummy!
There you go girl!


Daddy looking longingly at the sky:
D: No clouds today...
H (helpfully): No clouds today... Maybe tommoyow?


* * *

M: Hannah, pomazałaś swoją tablicę flamastrem niezmywalnym. Teraz nie da się tego wyczyścić, będziesz miała ją całą pomazaną.
H:... Tak bywa. Mamo.

T: Hannah, kto jest najlepszym tatą na świecie?
H: Mama!

Hannah i Tata jadą razem na rowerach.
T (patrząc z podziwem na Hanię): Hannah, dzielna dziewczynka!
H (patrząc z podziwem na Tatę): Tatuś, dzielna dziewczynka!

Tata otwiera nowe mydło. Hania się zaciąga z rozkoszą.
H: mmmmmmmmmmm...
T: Podoba ci się ten zapach? Czym pachnie to mydło?
H: ... słoniami! I żyrafami!

H: Mamo umieś piosienke o twajdym?
M: Nie. A ty?
H: Tak. Twaaaajdy, twajjjjdyy, mięki, mięęęękii

Mama prowadzi burzliwą rozmowę z bezczelnym Panem #$%^ kurierem.
H, wgrzebując się mamie na kolana i patrząc panu #$%^ w oczy:
H: Hania majtwi się o mamę!
To mu poszło w pięty. Not.

Dialogi toaletowe...
H: Kiedy Hania dotknie pajuśkiem kupe, Hania będzie śmiejdzieć
M:... 8-O
H: A kiedy Hania wpadnie do kupy to mama nie wyciągnie?
M: Wyciągnę wyciągnę!
H: A dosięgnieś?
M: Dosięgnę! Spokojna głowa.
H: Jak Hania wpadnie do kupy to Hania będzie ciała śmiejdziona!
No, nie da się ukryć...

No comments:

Post a Comment