Sunday, 6 February 2011

Matrix

Touch screen generation on the rise - operating pictures on the screen more effectively than a spoon and a fork... ;-)

Rośnie pokolenie dotykowców - sprawniej operujące obrazkami po ekranie dotykowym niż łyżką i widelcem... ;-)

No comments:

Post a Comment