Sunday, 9 January 2011

Hannah.FM

I am broadcasting non-stop :) I fill the air with my twittery voice as soon as I wake up and shut down the transmission only when asleep. Sometimes I even sleep talk!
I comment on the flowing reality, making sure that every activity gets a proper report.
I use the combination of Hannish, Polish, and English.
I command everyone to "Mójić! Mójić! Mójić" (Speak! Speak! Speak!) and I hand them my little piggy for creation of a speaking scenery where the piggy is speaking, speaking, speaking, speakingwith their voice... Mum and Dad flee in desparation when they see me approaching with the piggy...

I am also finally capable of expressing my alternative way of perceiving reality. Such as:
"Hannah messy face" (translation: Hannah has a full mouth)

When drinking juice with a straw.
Mummy: "This juice is going up the straw and straight into your tummy."
Hannah: "Nooo tummy. In the head!" (well, this is technically quite right :))

When on the toilet, granting away with adequate facial expressions and eyes squinting :)
M: "Are you pushing Hannah?"
H: "Hannah pushin'! With eyes!"

Nadaję non-stop! :) Wypełniam eter świergoczącym głosem jak tylko się obudzę, zakańczam transmisję dopiero po zaśnięciu. A czasem nawet rozprawiam przez sen!
Opowiadam przepływającą przeze mnie rzeczywistość, skrupulatnie pilnując, żeby każda czynność i wydarzenie uzyskały właściwy komentarz. Używam kombinacji haniowego, polskiego i angielskiego.
Dyryguję wszystkim, że mają "Mójić! Mójić! Mójić" i wdzięcznie podaję im świnkę w celu zaaranżowania werbalnej scenerii, kiedy to świnka móji móji móji i móji ich głosem... Mama i Tata czmychają gdzie pieprz rośnie na widok zbliżającej się świnki...

Nareszcie także mogę wyrazić mój alternatywny sposób postrzegania świata. Na ten przykład:

"Hannah bałagan buzi" (tłumaczenie: Hania ma pełną buzię)

Pijąc sok przez rurkę.
Mama: "Ten sok płynie do góry przez rurkę i wpada prosto do brzuszka."

Hania: "Brzuszka nie! Do głowy!" (technicznie rzecz ujmując, jest w tym trochę racji :))

Siedząc na kibelku, stękając i robiąc adekwatne minki oraz mrużąc oczy :)

M: "Hanula, stękasz?"

H: "Taaaak. Ociami!" :)

No comments:

Post a Comment