Saturday, 16 October 2010

Akuku Theatre

Teatrzyk Akuku


I have opened a new chapter in the indoor entertainment. Akuku (Pl for "Peekaboo") Theatre! - I drag my chair into the middle of the room to create the stage and then with loud "akuku!!" shouts demand the appearance of the puppet actors operator. Then the puppets are instructed to follow a strict script of:
- "hide-and-seek" and "peekaboo-akuku"
- "knock-knock-knock-who-is-it-askes-the-monkey-it's-the-donkey-says-the-donkey"
- "come-in-donkey-and-have-some-tea-from-a-wooden-block" (and sit down on a wooden sofa and watch a wooden telly or... do a poo on the wooden toilet oh yeah ;-))
- "elephant-clean-the-chimney-of-a-pretend-house"
- "baby-comes-to-the-doctor-with-a-sore-tummy-and-is-being-sick-bleeeeeeeh"
I make sure that the puppet actors operators get a chance to perfect the dialogue so I request multi-hour repeats. It's for their own good of course!

Otworzyłam nowy rozdział w domowej rozrywce. Teatrzyk Akuku! Wyciągam krzesełko na środek pokoju, przygotowuję scenę i gromkim nawoływaniem "akuku!!!" rządam nadejścia operatora aktorów pacynkowych. Następnie pacynki są instruowane, aby podążały za ściśle określonym scenariuszem:
- odgrywanie akuku oraz zabawy w chowanego
- "puk-puk-puk-kto-tam-mówi-małpa-to-ja-osioł-mówi-osioł"
- "wejdź-ośle-i-napij-się-herbaty-z-filiżanki-z-klocka" (i usiądź na drewnianej klockowej sofie i oglądnij klockowy telewizor oraz... zrób sobie kupę na drewnianym kibelku... oh yeah ;-))
- "słoniu-wyczyćś-komin-plastikowego-domku"
- "dzidziuś-przychodzi-do-lekarza-z-chorym-brzuchem-i-wymiotuje-bleeeeeee"
Pilnuję, żeby operatorzy pacynkowych aktorów mieli szansę na udoskonalnie swoich kwestii i dialogów, tak więc żądam wielogodzinnych powtórzeń. To oczywiście dla ich dobra!

On the way...

W drodze na...

... to a Dummyholic Anonymous therapy group :)

... spotkanie grupy terapeutycznej Anonimowych Smoczkoholików :)

Naughty rabbit...

Niegrzeczny królik...

... is hoping for a goooood time ;-)

... planuje się dobrze bawić ;-)

Sunday, 10 October 2010

My house the Montessori way

Chata po montessoriańsku


My house is becoming more and more Hannah-friendly. Some of the changes I appreciate highly, about others I couldn't care less, but as it seems to make Mommy happy - let her play with cupboards, trays and baskets :-) The biggest change I see is that the plastic boxes full of stuff have been replaced by pretty cupboards... full of stuff ;)
However - at least now I can see what I have! Plus most of the house common spaces also incorporate my little corners, which makes me feel nicely included, thank you very much :).
I navigate smoothly in my new environment. I have some shelves in the kitchen with drinks and nibbles and my table set for self servicing (occasional :). I have a little corner in the bathroom for hands washing (and dolly bathing!), activities cupboards and bookshelves in the living room (if you ask me - I could be drawing and painting any time) and a little nature table (hardly any interest whatsoever ;). And all these new home-made Montessori "toys" for pouring, spooning, sorting, sniffing, opening/closing and threading.


Mój dom robi się coraz bardziej przyjazny Hani. Za niektóre zmiany jestem bardzo wdzięczna, inne olewam centralnie, ale jako że te przemeblowanki wydają się uszczęśliwiać Mamusię - to niech się bawi szafkami, tackami i koszykami :-) Najwięszka zmiana jaką widzę to to, że plastikowe pudła pełne wszystkiego zostały zastąpione ładnymi szafkami... pełnymi wszystkiego ;) Tyle że teraz przynajmniej widzę co mam! Ponadto części wspólne naszego domu zyskały kąciki z przeznaczeniem dla mnie, co cieszy, przyznaję. Sprawnie nawiguję po nowym otoczeniu. Mam półeczki w kuchni, a na nich przegryzki i własną zastawę stołową do samoobsługi (sporadycznej ;), kącik w łazience do mycia łapek (oraz kąpania lali!), szafki w salonie pełne skarbów oraz półki z książkami, a także kącik przyrody - olewany centralnie ;-) No i te wszystkie domoróbcze montessoriańskie niby-zabawki do przelewania, przenoszenia łyżeczką, sortowania, wąchania, otwierania/zamykwania i nawlekania.