Saturday, 16 October 2010

On the way...

W drodze na...

... to a Dummyholic Anonymous therapy group :)

... spotkanie grupy terapeutycznej Anonimowych Smoczkoholików :)

No comments:

Post a Comment