Sunday, 22 November 2009

Liamy and I

Liamy i ja


Liam and I are great pals! I visited my cousin in the UK and we had grand time together. We were great companions and shared everything: toys (especially the magnet board), food (or rather making faces and blowing raspberries at each other at the table, great fun!) and even a... tummy bug. A good example - that's what I call it! ;-))

Liam i ja się kumplujemy! Odwiedziłam mojego kuzyna w UK i super się razem bawiliśmy. Jako towarzysze doli i niedoli - wszystkim się dzieliliśmy: zabawkami (magnetyczną tablicą w szczególności), jedzeniem (albo raczej robieniem min i prychaniem do siebie przy stole, super zabawa!) oraz... grypą żołądkową ;-) Nie ma to jak dobry przykład ;-))

No comments:

Post a Comment