Sunday, 19 July 2009

I'm an Angel :-)

Jestem Aniołkiem :-)


I owe everybody a few words of explanation... I've been away from the virtual world for quite some time and it's all my Mom's fault. She decided to be super busy at work and not only did she take my computer away but also refused to be my secretary giving some dubious excuses about being tired and having no time... But now as she's back - I'm back as well!
I have quite a lot to update you on! I'll try to be more regular now to catch up with everyone and everything.

The biggest new fact from my recent life is that I'm a little angel.
Lots of people came over to celebrate my passage from the pagan life into the life of lightness ;-) They all ganged up with a chap in a green skirt, played some sprinkling games with me, he smiled, I smiled. He did the Talking, I pulled his Book in a teasing sort of a fashion. And here I am - a minxy Child of God :-)

Winna jestem wszystkim parę słów wyjaśnienia. Nie było mnie od dawna w wirtualnym świecie, a to wszystko wina Mamy. Postanowiła być super zajęta w pracy i nie tylko zabrała mi komputer, ale także odmówiła pracy jako moja osobista sekretarka, używając jakichś mętnych wymówek o rzekomym zmęczeniu i braku czasu. Ale teraz wreszcie wróciła, więc wracam i ja! Masę rzeczy mam do powiedzenia, więc postaram się teraz składać raporty z większą regularnością, żeby nadrobić zaległości.

Największym wydarzeniem w ostatnim czasie było to, iż stałam się aniołkiem. Masa ludzi przyjechała uczcić moje przejście z życia pogańskiego do życia w światłości ;-) Wszyscy się zgromadzili razem z panem w zielonej sukience i pobawiliśmy się w pryskanie wodą. Pan w sukience się uśmiechnął, ja się uśmiechnęłam. On wygłosił Mowę, ja go zaczepialsko ciągnęłam za Książkę. No i oto jestem - rozbójnickie Dziecko Boże :-)
No comments:

Post a Comment