Tuesday, 23 June 2009

Me and my Friends

Ja i moi Przyjaciele


As it seems that I'm not terribly faithful when it comes to friendship, I thought I would like to introduce you to some of my closest friends before I change my heart and mind... ;-) So here they come:
> Husky the Dog - when I have waves of insomnia it's sometimes enough to hold him next to my face and it makes my eyes roll up and inwards ;)
> Sammy the Spider - my oldest and most devote love. It has flashing lights and lovely music when shaken. Mom loves him for the music too ;)
> Peter Pineapple - his feet are my fetish for sucking :)
> and the tap! - my best bathing friend. I freeze and stare. And kick and stare. And squeel and stare. And splash and stare.

I also have one best human Friend outside the family. It's Ania K. She is my favourite friend in the whole world. We've known each other for life or even longer... She shows me rain and beautiful music. She teaches me how to play with the ball and she knows I need to shake the teether to go to sleep. I know her and she knows me :)


Jako że wychodzi na to, że nie jestem najwierniejszym z przyjaciół, pomyślałam, że przedstawię kilkoro moich najbliższych zanim odmieni mi się serce... :) A więc oto oni:
> piesek Husky - kiedy opada mnie fala bezsenności wystarczy czasami, że przyłożę go do policzka, a oczy bezwiednie wywracają mi się do góry... :)

> pająk Sammy - moja najstarsza i najbardziej oddana miłość. Mruga światełkami i gra muzyczkę jak się nim dobrze potrząśnie. Ze względu na muzyczkę kocha go także mama ;-)

> Peter ananas - jego stopy to mój fe
tysz do ssania ;-)
> no i kran! - najlepszy przyjaciel w kąpieli! Zastygam i się wpatruję. Wierzgam i się wpatruję. Piszczę i się wpatruję. Chlapię i się wpatruję.


Mam także prawdziwego żywego Przyjaciela spoza rodziny. To Ania K. Jest moją najlepszą przyjaciółką na całym świecie. Znamy się całe życie albo i dłużej... Ania pokazuje mi deszcz i puszcza piekną muzykę. Uczy mnie jak się bawić piłką i wie, że muszę sobie potrząsnąć gryzakiem żeby zasnąć. Ja znam ją a ona zna mnie :)

No comments:

Post a Comment