Sunday, 31 May 2009

Rusada Family of Wrappers!

Rodzina Rusadowych Motaczy!So we are a Wrapper Family! Please meet my Mamma the Wrapper, Pappa the Wrapper and Granny the Wrapper. And Me, the Great Wrapped!
And no, it's not a bandage... ;-)

My jesteśmy Rada Motaczy! (Rada Motaczy! Rada Motaczy!)
Poznajcię Mamę Motajkę, Tatę Motacza i Babcię Motaczcię.
I Mnie, Wielką Zamotaną!
I nie, to nie jest bandaż... ;-)

No comments:

Post a Comment