Monday, 4 May 2009

Apple of the eye

Jak śliwka w kompot...


Did I say I loved carrots?? Well, I don't quite know what words to use to describe my feelings for apples and plums then!! Unfortunately I can't honestly say that plums reciprocate my affection... :-/

Czy mówiłam już, że uwielbiam marchewkę?? Nie wiem już naprawdę jakich słów użyć w takim razie, żeby opisać mój stosunek do jabłuszek i śliwek!! Niestety nie mogę z ręką na sercu powiedzieć, że śliwki odwzajemniają moje uczucia... :-/

No comments:

Post a Comment