Monday, 27 April 2009

Kasia's coming back... :-)

Kasia wraca... :-)

... and so is Lorek :-). I'm sooooo excited!!! Kasia's my Auntie that I haven't met yet. She and Lorek spent the best part of last two years playing with children in Australia, New Zealand, Thailand, Indonesia, Malaysia, the Phillipinnes, Cambodia, Vietnam, Laos and China. And now they're coming back to play with ME! Yooohooo :-D

... i wraca też Lorek :-) Allleeee się cieszę!!! Kasia to moja Ciocia, której jeszcze nie znam. Spędziła z Lorkiem ostatnie dwa lata bawiąc się z dziećmi w Australii, Nowej Zelandii, Tajlandii, Indonezji, Malezji, na Filipinach, w Kambodży, Wietnamie, Laosie i Chinach. A teraz przyjeżdżają pobawić się ze MNĄ! Juuuuhhuuuu :-D

No comments:

Post a Comment